cultuursenstieve communicatie 

In de training komen diverse aspecten van interculturele communicatie aan de orde. Er wordt ingegaan op diverse culturen vanuit inzichten van o.a. Kluckhohn, Hofstede, Pinto en Hall.  

De training is op een overzichtelijke en concrete manier verwerkt in verschillende modules waarbij gebruikt wordt gemaakt van PowerPoint dia’s en oefeningen. Voor aanvang van de training ontvangt u een werkmap met hand-outs en werkbladen en materialen die u tijdens de training nodig heeft.

 

Doelen van de training

Door deze training

  • vergroot je je kennis over diversiteit, verschillende culturen en kan dit toepassen binnen jouw lessen
  • vergroot je kennis en vaardigheden zodat je effectiever kan communiceren met kinderen en ouders/verzorgers van niet Nederlandse afkomst
  • ben je bewust van je eigen cultuur en die van de ander
  • begrijp je het gedrag van kinderen en ouders/verzorgers beter
  • begrijp je andermans normen en waarden en kan je deze respecteren
  • kan je je eigen grenzen aangeven en daardoor miscommunicatie voorkomen