Ambulante begeleiding NT2-leerlingen basisonderwijs

Algemene informatie

De begeleiding wordt gegeven aan individuele leerlingen of kleine groepjes leerlingen van twee tot maximaal vier leerlingen.

De leerlingen zijn anders- of meertalig. Maar ook Nederlandse leerlingen die een achterstand in de taalontwikkeling laten zien komen hiervoor in aanmerking. Met anderstalige leerlingen worden de leerlingen bedoeld die niet eerder dan op school met de Nederlandse taal in aanraking zijn gekomen.

Verbetering van de Nederlandse taalvaardigheid.

Meerdere leerlingen hebben een achterstand in de taalontwikkeling. Problemen die worden gesignaleerd zijn onder andere de mondelinge taalvaardigheid en het begrijpen van de leerkracht tijdens de instructie en het bij begrijpen van de opdrachten. Veel leerlingen laten een achterstand zien in spelling, taal en begrijpend lezen.

De ondersteuning is maatwerk en afhankelijk van de zorgvraag. Er wordt gewerkt met de leerlijnen van spelling en grammatica en is gericht op het wegwerken van hiaten en het behalen van minimaal 1F niveau. Tevens is de begeleiding gericht op het vergroten van de woordenschat (schooltaal). Hierbij is er aandacht van woordrelaties, zoals woordstructuren, betekenisrelaties, figuurlijk taalgebruik en woordsoorten. Maar ook het aanleren van strategieën om nieuwe woorden te leren behoort bij de begeleiding. Door het aanbod op zowel spelling, grammatica en woordenschat worden er ook bij begrijpend lezen  betere resultaten behaald.