onderzoek, advies & begeleiding van Lees-, spellingsproblemen bij NT2- en Nederlandstalige leerlingen

 

Leerkrachten  signaleren regelmatig lees- en spellingsproblemen signaleren bij anders-, meertalige en Nederlands sprekende leerlingen. Bij anders- en meertalige leerlingen wordt er vaak als reden gegegeven dat de problemen komen door het onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal. Echter is er geen minimaal taalniveau vereist om leesproblemen te signaleren. 

Professionals in het onderwijs vinden het dikwijls lastig om lees- en of spellingproblemen die los staan van het taalverwervingsproces te signaleren (Bedore & Peña, 2008). Het is van belang om te onderzoeken of de leesmoeilijkheden geen onderdeel zijn van het tweedetaalverwervingsproces.

Er wordt eerst gestart met een onderzoek, zoals aanbevolen in de Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling - versie 3.0. van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Aan de hand van de onderzoekresultaten wordt er advies gegeven en/of begeleidingstraject gestart op zorgniveau 3.

Indien een begeleidingstraject wenselijk is wordt deze gegeven aan individuele leerlingen of kleine groepjes van twee tot maximaal vier leerlingen. Ook Nederlandstalige leerlingen komen in aanmerking voor begeleiding.