Ambulante begeleiding

 

Er komt veel bij kijken om voor NT2-leerlingen en/of leerlingen met een vluchtelingachtergrond een passend  onderwijsaanbod te creëren. 

Naast het aanleren van de Nederlandse taal hebben deze leerlingen veelal een leerachterstand. Dit kan komen doordat de leerlingen geen onderwijs hebben genoten in eigen land of dat er grote verschillen zijn in het curriculum van het genoten onderwijs.

Tevens hebben deze kinderen veel meegemaakt. Gedwongen migratie, ontworteling, oorlog, geweld, sociale onzekerheid of een onveilige thuissituatie kunnen grote invloed hebben op hun welzijn en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Ik bied ondersteuning op gebied van NT2 en gedrag voor zowel scholen, leerkrachten en leerlingen op projectbasis. 

Deze ondersteuning kan op verschillende wijze worden vormgegeven afhankelijk van de hulpvraag en wensen van de school zoals;

 • Individuele begeleiding binnen of buiten de groep
 • Taalonderwijs in groepsverband 

 

Als NT2-leerkracht en intern begeleider bij een Schakelklas heb ik heb de nodige kennis, vaardigheden en ervaring opgedaan betreffende:

 • NT2-taalonderwijs
 • Sociaal Emotionele Leren voor Nieuwkomers
 • Trauma Sensitief Onderwijs
 • Trauma-gerelateerd gedragsproblematiek
 • Interculturele communicatie
 • Diversiteit

Neem contact op om de mogelijkheden en beschikbaarheid te bespreken!

 

Eenmalige Consultaties

 

Heeft u advies nodig betreffende een NT2 leerling? Dat kan!

Begeleiders in de kinderopvang/peuterspeelzalen en basisschoolleerkrachten kunnen een éénmalige consultatie aanvragen wanneer zij handvatten nodig hebben en advies willen omtrent de ontwikkeling van een NT2-leerling. 

Hierbij valt te denken aan vragen over de taalontwikkeling, emotionele ontwikkeling, complex gedrag en bij het vermoeden van trauma. 

De consultatie bestaat uit:

 • Een telefonisch consult waarbij de hulpvraag  en wensen worden besproken.
 • Het lezen door aangeleverde schriftelijke informatie. 

Ouders moeten hiervoor eerst schriftelijk toestemming geven. De onderwijsinstelling vult het aanvraagformulier in. Vervolgens stuurt de onderwijsinstelling beide formulieren per post op.

 • Observatie van de leerling en de leerkracht in de onderwijssituatie.

De leerling wordt voorafgaande aan de observatie op de hoogte gesteld door de leerkracht. Dit is volgens artikel 12 van de rechten van het kind;

Ieder kind heeft het recht zijn mening te geven over zaken die hem/haar aangaan.

 • Een nabespreking/adviesgesprek met de aanvrager.

In dit gesprek wordt de voorgaande stappen besproken en wordt er een advies gegeven.

 

 

 

Werkgebied: Westland en omstreken