Workshop non-verbaal gedrag | Inhoud

 

Deze workshop biedt een overzicht van de ontwikkelingen in wetenschappelijke kennis over non-verbale communicatie. We maken onder meer gebruik van Paul Ekman, Paul Watslawick, Linda van den Bergh. We maken onderscheid tussen lichaamstaal [deze is autonoom en gebeurt onbewust] en non-verbaal gedrag zoals gebaren, gezichtsuitdrukkingen, geluiden. Dit gedrag is deels aangeleerd. Sommige gebaren zijn universeel, anderen zijn cultuurbepaald.

Vanuit dit overzicht maken we uitstapjes naar onderwijssituaties waarin de invloed van non-verbaal gedrag zichtbaar wordt.

 

Doelen

  • Je leert de invloed van de non-verbale taal op onze communicatie herkennen.
  • Je word je meer bewust van jouw non-verbale gedrag in de onderwijssituatie.

 

Opzet

Aan de hand van oefeningen, voorbeelden en beeldmateriaal ga je de non-verbale signalen van lerenden bewust zien. Je bent door observatie gericht op het uitstellen van je oordeel en je onderzoekt vanuit een open houding wat maakt dat een ander zich gedraagt zoals hij zich gedraagt. Je reflecteert op jouw non-verbale gedrag en je oefent in het gebruik van ondersteunende gebaren, je fysieke aanwezigheid in een ruimte, je invloed met stem en geluid [waaronder muziek]. Je gaat naar huis met een opzet voor jouw inzet van non-verbaal gedrag in je lespraktijk.