Omgaan met DIVERSITEIT

 

Hoe kan ik als leerkracht tegemoetkomen aan de toenemende diversiteit tussen leerlingen? Wat is het verband tussen het gedrag van een kind en jouw opvattingen over etniciteit? 

Deze training, die loopt over een periode van twee maanden, is bedoeld voor leerkrachten en andere professionals in het basisonderwijs, zoals intern begeleiders en schoolmaatschappelijk werkers. 

Opzet van de training

  • de praktijk van de leerkracht vormt de ‘leeromgeving’  tijdens de training
  • start met een persoonlijk intakegesprek waarin persoonlijke leerdoelen worden opgehaald 
  • onderzoeksliteratuur op het moment en in de omvang die past bij het leerproces van de cursisten

Trainers

Lia van Alphen

Marina Stolk