non-verbale didactiek

In deze training wordt wetenschappelijke kennis over non-verbale communicatie vertaald naar je dagelijkse [les]praktijk. Jouw lespraktijk is het uitgangspunt voor het leren inzetten van non-verbaal gedrag als een didactisch hulpmiddel. Zo gebeurt het geven van feedback vaak al non-verbaal: een hoofdknik, een instemmend geluid, een hand op de schouder. Een instructie kan door non-verbale aanwijzingen worden versterkt. Het leren van nieuwe woorden of begrippen lukt beter met ondersteunende gebaren.

We maken onderscheid tussen lichaamstaal [deze is autonoom en gebeurt onbewust] en non-verbaal gedrag zoals gebaren, gezichtsuitdrukkingen, geluiden. Dit non-verbale gedrag is deels aangeleerd. Zo zijn sommige gebaren universeel, en andere gebaren zijn cultuurbepaald. Bewustwording van deze ‘talen’ levert je een schat aan informatie op.

 

Doelen

  • Je wordt je bewust van de informatie die je krijgt uit lichaamstaal, stemgebruik, geluiden en gebaren
  • Je leert je didactische aanpak te versterken met non-verbale gedrag

 

Opzet

Aan de hand van oefeningen, voorbeelden en beeldmateriaal ga je de non-verbale signalen bewust waarnemen:

  • Je bent gericht op het uitstellen van je oordeel. Je onderzoekt vanuit een open houding wat maakt dat een ander zich gedraagt zoals hij zich gedraagt.
  • Je reflecteert op jouw non-verbale gedrag en je oefent in het gebruik van ondersteunende gebaren, je fysieke aanwezigheid in een ruimte, je invloed met stem en geluid.