Non-verbale didactiek

We zijn in het onderwijs sterk gericht op de verbale communicatie, terwijl de non-verbale component van grote invloed is. De periode met online lesgeven heeft het gemis hierin erg duidelijk gemaakt. Met je lichaamstaal kan je laten zien hoe je je voelt en wat je denkt.

Het bewust omgaan met de non-verbale informatie die je krijgt van anderen is een verrijking van de interactie. Wat neem je als docent waar aan lichaamstaal, stemgeluid en andere non-verbale uitingen. En wat zegt dit over het leerproces?

Onderzoek naar bijvoorbeeld taalontwikkeling[1] geeft informatie over de samenwerking tussen het taalcentrum en het motorisch systeem. Hieruit blijkt, dat een begrip beter wordt onthouden wanneer daar een overeenkomstig gebaar bij wordt gemaakt.

In onderwijssituaties biedt non-verbale interactie een rijke informatiebron. Voor degenen die verbaal minder sterk zijn, of die de taal nog niet machtig zijn, kan non-verbale taal een belangrijke aanvulling bieden. Dit heb ik non-verbale didactiek genoemd: je didactische aanpak versterken met een bewust gebruik van non-verbale interacties. 

 

[1] https://www.languageininteraction.nl/

 

Trainer

Lia van Alphen