Lezen van Non-verbaal gedrag

In deze training wordt de wetenschappelijke kennis over non-verbale communicatie vertaald naar je dagelijkse [les]praktijk. We maken onder meer gebruik van Paul Ekman, Paul Watslawick, Linda van den Bergh.

We maken onderscheid tussen lichaamstaal [deze is autonoom en gebeurt onbewust] en non-verbaal gedrag zoals gebaren, gezichtsuitdrukkingen, geluiden. Dit gedrag is deels aangeleerd. Sommige gebaren zijn universeel, anderen zijn cultuurbepaald.

Vanuit een brede -wetenschappelijk onderbouwde- oriëntatie op non-verbaal gedrag en de invloed hiervan op onze menselijke communicatie, volgt een praktische vertaling naar het onderwijs. Jouw lespraktijk is het uitgangspunt voor het leren inzetten van non-verbaal gedrag als een mogelijk didactisch hulpmiddel.

 

Doelen

  • Je leert het observeren van de non-verbale uitingen van lerenden.
  • Je leert om non-verbale mogelijkheden bewust in te zetten in je communicatie met lerenden.

 

Opzet

Aan de hand van oefeningen, voorbeelden en beeldmateriaal ga je de non-verbale signalen van lerenden bewust zien. Je bent door observatie gericht op het uitstellen van je oordeel en je onderzoekt vanuit een open houding wat maakt dat een ander zich gedraagt zoals hij zich gedraagt. Je reflecteert op jouw non-verbale gedrag en je oefent in het gebruik van ondersteunende gebaren, je fysieke aanwezigheid in een ruimte, je invloed met stem en geluid [waaronder muziek]. Je gaat naar huis met een opzet voor jouw inzet van non-verbaal gedrag in je lespraktijk.