basistraining Traumasensitief lesgeven

De basistraining traumasensitief lesgeven is bedoeld voor onderwijsprofessionals die nog weinig kennis hebben over trauma bij leerlingen. 

In een drie uur durende training word je kennis vergroot over trauma en de effecten ervan die trauma op een kind heeft. 

Je leert:

  • wat trauma precies is
  • welke invloed trauma heeft op de ontwikkeling van een kind
  • het traumagerelateerd gedrag beter herkennen, begrijpen en er beter mee om gaan
  • hoe kinderen zich veilig gaan voelen zodat ze tot leren kunnen komen

Deze training is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van trauma, praktijkervaringen vanuit het onderwijs en gedeeltelijk gebaseerd op het boek ‘Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen’, geschreven door Leony Coppens, Marthe Schneijderberg en Carina van Kregten.