Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

 

Deze tweedaagse training is bedoeld voor professionals in het basisonderwijs die met leerlingen werken. Zoals leerkrachten, intern begeleiders en schoolmaatschappelijk werkers.

Op iedere school en in iedere klas zijn kinderen die te maken hebben (gehad) met kindermishandeling, vechtscheiding, ziekte of overlijden van dierbaren seksueel misbruik, of kinderen die gevlucht zijn voor de oorlog. Wanneer kinderen veel hebben meegemaakt kan het zijn dat zij ontregelend gedrag laten zien.

De training focust op  de invloed van trauma op de ontwikkeling en het gedrag van kinderen en geeft de onderwijsprofessionals concrete handvatten om (vermoedelijk) getraumatiseerde kinderen optimaal te ondersteunen.

Trainer

Marina Stolk