Over Time-in educatie

Een aantal jaren heb ik, Marina Stolk, als leerkracht en als intern begeleider gewerkt bij een Schakelklas in het Westland. Ik heb daar lesgegeven aan kinderen uit vluchtelinggezinnen en kinderen van arbeidsmigranten.  

Er komt veel bij kijken om voor deze leerlingen een zo passend mogelijk aanbod te  creëren zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Naast het aanleren van de Nederlandse taal hebben deze leerlingen veelal een leerachterstand. Dit kan komen doordat de leerlingen geen onderwijs hebben genoten in eigen land of dat er grote verschillen zijn in het curriculum van het genoten onderwijs. Tevens hebben deze kinderen veel meegemaakt. Gedwongen migratie, ontworteling, oorlog, geweld, sociale onzekerheid of een onveilige thuissituatie kunnen grote invloed hebben op hun welzijn en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Ik heb niet alleen door te werken met deze doelgroep kennis en ervaring opgedaan.  Mijn kennis heb ik vergroot door cursussen te volgen zoals; het lesgeven aan getraumatiseerde kinderen, NT2 en aanpak kindermishandeling. Tevens heb ik de opleidingen intern begeleider en Master Educational Needs specialisatie gedrag gevolgd. Tijdens de Masteropleiding heb ik vooral de verdieping gezocht in onderwijs aan nieuwkomers en (trauma-gerelateerd) gedrag.

De reden voor mij om Time-in Educatie starten is om al deze ervaringen, kennis en expertise te kunnen delen met andere scholen, samenwerkingsverbanden, intern begeleiders en leerkrachten zodat het ten goede komt aan de kinderen. Zodat ook zij voor deze leerlingen de onderwijskansen kunnen vergroten.