Lezen van Non-verbaal gedrag

In deze training wordt de wetenschappelijke kennis over non-verbale communicatie vertaald naar je dagelijkse lespraktijk. We maken onder meer gebruik van Nunez, Stevens en de communicatietheorie van Watzlawick.

Doelen

  • Je leert het observeren van de niet-verbale uitingen van kinderen.
  • Je wordt je meer bewust van de niet-verbale mogelijkheden die je kunt inzetten in de communicatie.

We maken onderscheid tussen lichaamstaal [deze is autonoom en gebeurt onbewust] en non-verbaal gedrag zoals gebaren, gezichtsuitdrukkingen, geluiden. Dit gedrag is deels aangeleerd. Sommige gebaren zijn bijvoorbeeld universeel, anderen zijn cultuurbepaald.

Ken jij alle kinderen in de groep, echt?  Laat jij je kennen door de kinderen?

Sta je er bijvoorbeeld bij stil wat u aan boodschappen afgeeft zonder het te zeggen?

Aan de hand van oefeningen, voorbeelden en beeldmateriaal ga je de non-verbale signalen van kinderen zien. Je bent door observatie gericht op het uitstellen van je oordeel en je onderzoekt vanuit een open houding wat maakt dat een kind zich gedraagt zoals het zich gedraagt. We staan stil bij  het ervaren van de verschillen tussen communicatie vanuit verbinding en vanuit competentie.