Eenmalige Consultaties

 

Heeft u advies nodig betreffende een NT2 leerling? Dat kan!

Begeleiders in de kinderopvang/peuterspeelzalen en basisschoolleerkrachten kunnen een éénmalige consultatie aanvragen om handvatten te krijgen omtrent de ontwikkeling van een NT2-leerling. 

Hierbij valt te denken aan vragen over de taalontwikkeling, emotionele ontwikkeling, complex gedrag en bij het vermoeden van trauma. 

De consultatie bestaat uit:

  • Een telefonisch consult waarbij de hulpvraag  en wensen worden besproken.
  • Het lezen van aangeleverde schriftelijke informatie vanuit school. 

Ouders moeten hiervoor eerst schriftelijk toestemming geven. De onderwijsinstelling vult het aanvraagformulier in. Vervolgens stuurt de onderwijsinstelling beide formulieren per post op.

  • Observatie van de leerling en de leerkracht in de onderwijssituatie.

De leerling wordt voorafgaande aan de observatie op de hoogte gesteld door de leerkracht. Zie artikel 12 van de rechten van het kind: Ieder kind heeft het recht zijn mening te geven over zaken die hem/haar aangaan.

  • Een nabespreking/adviesgesprek met de aanvrager.

In dit gesprek wordt de voorgaande stappen besproken en wordt er een advies gegeven.

 

Ambulante begeleiding

 

Er komt veel bij kijken om voor NT2-leerlingen en/of leerlingen met een vluchtelingachtergrond een passend  onderwijsaanbod te creëren. 

Naast het aanleren van de Nederlandse taal hebben deze leerlingen veelal een leerachterstand. Dit kan komen doordat de leerlingen geen onderwijs hebben genoten in eigen land of dat er grote verschillen zijn tussen het genoten onderwijs en het curriculum van de school.

Deze kinderen hebben veel meegemaakt. Gedwongen migratie, ontworteling, oorlog, geweld, sociale onzekerheid of een onveilige thuissituatie kunnen grote invloed hebben op hun welzijn en sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

Mogelijkheden ambulante begeleiding:

De ondersteuning op gebied van NT2 en gedrag is op projectbasis. Afhankelijk van de hulpvraag en wensen kan de ambulante begeleiding worden vormgegeven op schoolbrede (preventieve) aanpak, begeleiding van de leerkracht of voor de leerling(en). 

 

Specialisaties van Time-in Educatie:

  • NT2-taalonderwijs
  • Sociaal Emotionele Leren voor Nieuwkomers
  • Trauma Sensitief Onderwijs
  • Trauma-gerelateerd gedragsproblematiek
  • Interculturele communicatie
  • Diversiteit

Werkgebied: Westland en omstreken