Ambulante begeleiding

 

Er komt veel bij kijken om voor taalzwakke, NT2-leerlingen en/of leerlingen met een vluchtelingachtergrond een passend  onderwijsaanbod te creëren. 

Naast het aanleren van de Nederlandse taal hebben deze leerlingen veelal een leerachterstand. Dit kan komen doordat de leerlingen geen onderwijs hebben genoten in eigen land of dat er grote verschillen zijn tussen het genoten onderwijs en het curriculum van de school. Vaak hebben leerlingen veel meegemaakt en heeft dit invloed op hun welzijn, didactische-, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Passende begeleiding is een must.

De ondersteuning geschiedt op projectbasis. Afhankelijk van de hulpvraag en wensen wordt in overleg de ambulante begeleiding vormgegeven. Hierbij kan gedacht worden aan de begeleiding van de leerkracht of de leerling(en). 

 

Specialisaties van Time-in Educatie:

  • Taalonderwijs [NT2]
    • Spelling, grammatica, woordenschat, [begrijpend] lezen
  • Rekentaal 
  • Sociaal emotioneel Leren voor Nieuwkomers
  • Trauma Sensitief Onderwijs
  • Trauma-gerelateerd gedragsproblematiek
  • Rekenproblemen, dyscalculie
  • Leesproblemen, dyslectie.