Advies & Consultaties

 

Het kan voorkomen dat een leerling ongewenst gedrag laat zien of stagneert in zijn/haar ontwikkeling. Intern begeleiders en leerkrachten kunnen advies/consultatie aanvragen om vervolgens passend onderwijs te kunnen organiseren. 

Dit bestaat uit een traject waarbij de volgende stappen worden genomen: 

 

  • Tijdens een telefonisch consult wordt de hulpvraag en de wensen besproken.
  • De school levert relevante informatie aan uit het leerlingvolgsysteem.
    • Ouders moeten hiervoor eerst schriftelijk toestemming geven. 
  • Er wordt een afspraak gepland voor een observatie van de leerling én de leerkracht in de onderwijssituatie. De leerling wordt voorafgaande aan de observatie op de hoogte gesteld door de leerkracht. Zie artikel 12 van de rechten van het kind: Ieder kind heeft het recht zijn mening te geven over zaken die hem/haar aangaan.
  • Er wordt individueel een gesprek gevoerd met de leerling. 
  • Er wordt een gesprek gevoerd met de leerkracht. 
  • Vervolgens wordt er een adviesverslag aangeleverd door Time-in Educatie en wordt dit besproken in een adviesgesprek met de aanvrager.